XXXtentacion高清照片

輸送線尾輪軸承更換維修操作說明


說明:

        1.首先拆卸尾轮后将尾轮固定螺丝拆除(2颗)
        2.使用卡簧钳取出固定卡簧(内卡与外卡各一件) 后;可一人提住尾轮上半部分壳体一人使用铜棒冲出  中心轴
        3.取下壳体后可冲出(压出)轴承进行更换

注意事項:

      铝制壳体注意撞击或螺丝扭矩